İnteraktif CD

15 Aralık 2005 - 26024 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9701 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol D'nin Değiştirilmesi Hakkında 12/2005 Sayılı Türkiye-Romanya Ortak Komitesi Kararı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9716 İstanbul'un Muhtemel Bir Depreme Karşı Hazırlanması Amacıyla Oluşturulan "İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık (ISMEP) Projesi"nin Finansmanı İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ve Eki Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

- 2005/9638 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar