İnteraktif CD

15 Aralık 2005 - 26024          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9735 Resmi İlan Fiyatlarının Tespitine Dair Karar

- 2005/9736 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2005/9736 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği

- Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 18) (Tedavi Yardımı)- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 18) (Tedavi Yardımı)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 45)

- GSM Mobil Telefon İşletmecilerinin Hizmet Kalitesi Yükümlülükleri ile İlgili Ölçütlerin Belirlenmesi ve Ölçümüne İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları