İnteraktif CD

13 Aralık 2005 - 26022          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9682 Türkiye-Romanya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9684 İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9691 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Adının "Fen-Edebiyat Fakültesi", Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Adının "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

Yönetmelik

- Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği   - Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği