İnteraktif CD

11 Aralık 2005 - 26020          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9656 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında İmzalanan,Sanayi ve Teknolojik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9675 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9706 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubunun Kurulmasına Dair Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- 2005/9644 Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/9644 Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karate Hakem Yönetmeliği- Karate Hakem Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği