İnteraktif CD

09 Aralık 2005 - 26018          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9621 Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9646 Türk-Mısır Altıncı Dönem Turizm Karma Komisyonu Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9654 Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9705 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Atama Kararı

- 2005/9704 Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Sanayi ve Ticaret İşbirliğini Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Sanat,Kültür ve Müzecilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 10)- Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 10)

- Yurtiçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ- Yurtiçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları