İnteraktif CD

08 Aralık 2005 - 26017          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9623 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Gaziantep-Nizip Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğü, Isparta-Şarkikaraağaç Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğü ile Trabzon-Yomra Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

- 2005/9635 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9653 Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 10 Kişi ile İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar

- 2005/9657 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul Sabiha GÖKÇEN Havalimanında Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9660 Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatı Olarak Samsun İlinde Bir Adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9664 23/12/1988 Tarihli ve 88/13617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan - 2005/9664 23/12/1988 Tarihli ve 88/13617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan "Dernekler Kanununun 65 inci Maddesinde Öngörülen Kelimelerin Kullanılmasına İlişkin Esaslar"ın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2005/9692 2005-2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Atama Kararları

- 2005/9702 Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- 2005/9718 Yeniden Yapılandırma Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe, Hamza Öztürk (Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi)'ün Atanmasına Dair Karar

- 2005/9719 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Doç. Dr. Ömer Demir'in Atanmasına Dair Karar

- Adalet, Dışişleri, Ulaştırma ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Türk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları