İnteraktif CD

07 Aralık 2005 - 26016          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9626 Merkezi Ankara'da Bulunan "Türkiye Kızılay Derneği"nin İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

Atama Kararları

- 2005/9632 Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği- Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları