İnteraktif CD

03 Aralık 2005 - 26012          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9663 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2005 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları