İnteraktif CD

30 Kasım 2005 - 26009          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

-Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği-Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğ

- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT) Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No: ÖSG-2004/38) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:ÖSG-2005/19

DÜZELTME

- Anayasa Mahkemesinin, 18/11/2005 Tarihli ve 25997 Sayılı Resmî Gazete'nin 71 inci Sayfasında Yayımlanan E: 2004/100, K: 2005/16 Sayılı Kararı ile İlgili- Anayasa Mahkemesinin, 18/11/2005 Tarihli ve 25997 Sayılı Resmî Gazete'nin 71 inci Sayfasında Yayımlanan E: 2004/100, K: 2005/16 Sayılı Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları