İnteraktif CD

28 Kasım 2005 - 26007 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9595 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgeleri'nin Onaylanması Hakkında Karar

----------- Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Garanti Anlaşması, Kredi Anlaşması ve Ek Mektuplar