İnteraktif CD

28 Kasım 2005 - 26007          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

- 2005 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi   - 2005 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi