İnteraktif CD

23 Kasım 2005 - 26002          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9612 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9616 İzmir'in EXPO 2015'e Aday Gösterilmesi ve Adaylık İçin Gerekli İşlemlerin Yürütülmesi Hususunda Dışişleri Bakanlığı'nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- 2005/9619 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2006 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Maliye, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları