İnteraktif CD

16 Kasım 2005 - 25995          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9542 Türkiye-Filistin Turizm Karma Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğ

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları