İnteraktif CD

10 Kasım 2005 - 25989          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- 2005/9559 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ'un Atanmasına Dair Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile İçişleri, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- 2005/9585 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/9585 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- 2004/6 Sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/3)- 2004/6 Sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/3)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları