İnteraktif CD

31 Ekim 2005 - 25982          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik- Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/56)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/56)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/57)   - İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/57)