İnteraktif CD

28 Ekim 2005 - 25980          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9489 Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9490 Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9508 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Atama Kararları

- Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları