"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Karayolları Genel Müdürlüğünden

Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:27.10.2005

Resmi Gazete Sayısı:25979

MADDE 1 - 29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan, Personel Şubesi Müdürlüğü ve İşçi Münasebetleri Şubesi Müdürlüğü ile Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü ve Teknik Hesaplar Şubesi Müdürlüğüne atanabilme şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personel Şubesi Müdürlüğü ve İşçi Münasebetleri Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında Servis Şefi veya Taşrada Personel Şubesi Müdürü veya Personel ve İdari İşler Şefi olarak çalışmış olmak."

"Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Servis Şefi veya Taşrada Şube Müdürü veya Personel ve İdari İşler Şefi olarak çalışmış olmak."

"Teknik Hesaplar Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Servis Şefi veya Taşrada Şube Müdürü veya Teknik Hesaplar Şefi olarak çalışmış olmak;"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendinin sonuna aşağıdaki (7) numaralı alt bent eklenmiştir.

"7) Mühendis kadrosuna (ÇED Kontrol Şefi olarak) atanabilmek için;

En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

İnşaat, Çevre veya Ziraat Mühendisi unvanını almış olmak."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yeralan EK-2 ve EK-3 Merkez ve Taşra Teşkilatı Nitelik ve Öğrenim Çizelgeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|NİTELİKLER |T |T |T |T |T |T |T |T |T |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

| | |Ulaşım | | | | | | | |

| | |ve Maliyet |Proje |Yol Etüt |Jeodezi ve | |Çevresel Etki |Jeolojik |Zemin Mekaniği |

| |Planlama |Etütleri |Programı |Proje |Fotogrametri |Kamulaştırma |Değerlendirme |Hizmetler |ve Tüneller |

|ÖĞRENİM |Şubesi |Şubesi |Şubesi |Şubesi |Şubesi |Şubesi |Şubesi |Şubesi |Şubesi |

|BÖLÜMÜ |Müdürü |Müdürü |Müdürü |Müdürü |Müdürü |Müdürü |Müdürü |Müdürü |Müdürlüğü |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|İnşaat Mühendisi |X | | |X | |X |X | |X |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Makine Mühendisi | | | | | | | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Harita Mühendisi | | | |X |X |X | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Jeo. ve Fot.Müh. | | | |X |X |X | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Jeoloji Mühendisi | | | | | | | |X | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Jeofizik Mühendisi | | | | | | | |X | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Kimya Mühendisi | | | | | | | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Fizik Mühendisi | | | | | | | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Mimar (İnşaat) | | | | | | | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Elek.-Elektr.Müh. | | | | | | | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Çevre Mühendisi | | | | | | | |X | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|En az 4 yıl süreli | |X |X | | | | | | |

|Eğitim | | | | | | | | | |

|veren Yükseköğrenim | | | | | | | | | |

|Tıp Fakültesi | | | | | | | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|Sos.Hizm.Çoc.Gel.ve | | | | | | | | | |

|Eğit.Psikol.ve | | | | | | | | | |

|Çoc.Sağ. | | | | | | | | | |

|(4 yıl sür.Yükseköğ.) | | | | | | | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

|En az 2 yıl süreli | | | | | | | | | |

|Eğitim | | | | | | | | | |

|veren Yüksek Okul | | | | | | | | | |

|Orta Öğrenim | | | | | | | | | |

|----------------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|

tammetin.jpg (2780 bytes)