İnteraktif CD

25 Ekim 2005 - 25977          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/54)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/54)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/55)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/55)

- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2005/1)- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2005/1)

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/13)- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/13)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/36)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/39 (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile İlgili), K: 2004/125 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/39 (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile İlgili), K: 2004/125 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları