"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No:2005/13

Resmi Gazete Tarihi:25.10.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25977A

Madde 1- 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin eki değişik Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|Fasıl-GTİP       |Eşya Adı                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|01-04         |Tüm Eşyalar                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|05           |Bağırsak hariç                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|06-15         |Tüm eşyalar (Tebliğin 14/1-h bendinde belirtilen fide hariç)     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|16           |Salyangoz hariç                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|17-24         |Tüm eşyalar                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|43           |Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile      |
|            |koyun ve kuzu kürkü hariç                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|8481.80.19.00.11    |Musluklar                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|8528.12.20-8528.12.89 |Televizyonlar (Tebliğin 14/1-e bendinde belirtilen işleme       |
|            |faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

tammetin.jpg (2780 bytes)