İnteraktif CD

19 Ekim 2005 - 25971          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9452 Ankara ile Konya (Polatlı İstasyonu - Konya Gar) Arasında Yapılacak Yeni Demiryolu Bağlantısı İçin Ekli Haritada Gösterilen Güzergahta Yer Alan Gayrimenkullerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2005/9486 Yüksek Planlama Kurulu'nun 13/10/2005 Tarihli ve 2005/75 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na Sunulan Ekli - 2005/9486 Yüksek Planlama Kurulu'nun 13/10/2005 Tarihli ve 2005/75 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na Sunulan Ekli "2006 Yılı Programı" ile "2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar

- 2005/9487 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair karar- 2005/9487 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliklerine Seçme Kararları

- Prof. Dr. Barbaros GÜNÇER'in İstifası Nedeniyle Boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ'ın Seçilmesine Dair Karar

- Prof. Dr. Aybar ERTEPINAR'ın Görev Süresinin 3.10.2005 Tarihinde Sona Ermesi Nedeniyle Boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, M. Emin KUZ'un Seçilmesine Dair Karar

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Aybar ERTEPINAR'ın Seçilmesine Dair Karar

Atama Kararları

- Adalet, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar

- Manisa İli Salihli İlçesine Bağlı "Sartmahmut" Beldesinin İsminin "Sart" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tebliğler- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tebliğler

- 2005 Yılı Mayıs-Eylül Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2005 Yılı Mayıs-Eylül Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2005 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2005 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2005 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2005 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2005 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2005 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/3 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/3 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/4 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/4 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/1 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/1 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/2 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları