İnteraktif CD

18 Ekim 2005 - 25970          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik- Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik

- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik- Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/49)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/49)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/50)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/50)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/51)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/51)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/52)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/52)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/53)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/53)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/479 (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili), K: 2005/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/479 (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili), K: 2005/1 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları