İnteraktif CD

14 Ekim 2005 - 25966          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9457 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Ankara ve Ulan Bator'da Bulunan Arsaların Diplomatik Misyonlara Karşılıklı Kiralanmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9458 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Moğolistan Hükümet Sekreterliği Arasında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9480 Sağlık Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Atama Kararları

- 2005/9406 Kırklareli Valisi İsmet METİN'in Merkez Valiliğine Atanmasına Dair Karar

- Devlet, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

Tebliğler

- Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2005-18)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/118 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/119 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-22 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları