İnteraktif CD

11 Ekim 2005 - 25963          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9442 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Eğitim, Bilim ve Teknik İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9444 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bratislava Bölgesel Merkezi Arasında Bratislava'daki UNDP Bölgesel Merkezindeki Geçici Görevlendirmelere İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9438 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı İçin 35 Adet Şube Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9449 Savunma Sanayii Müsteşarlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- 2005/9428 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/9428 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik- 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

- 1 mg'dan 50 kg'a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (74/148/AT)- 1 mg'dan 50 kg'a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (74/148/AT)

- Çankaya Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları