İnteraktif CD

10 Ekim 2005 - 25962          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği- Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği   - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği