İnteraktif CD

09 Ekim 2005 - 25961          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

- İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği- İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

- İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği- İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği