İnteraktif CD

08 Ekim 2005 - 25960          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9446 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2005/9481 Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. Tarafından Uydu Tedariki, Fırlatılması, Uydu Üretilmesi ve Şirket Kurulmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Atama Kararları

- Milli Eğitim ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği- Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği

- Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik- Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

- Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği- Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

- Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliği- Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliği

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları