İnteraktif CD

06 Ekim 2005 - 25958          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Kuruluşun İlgili Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesine Dair İşlem

- Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair İşlem

Atama Kararları

- Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/48)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/48)

- Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları