İnteraktif CD

05 Ekim 2005 - 25957          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9400 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XVII.Bölge Müdürlüğüne (Van) Bağlı Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Şube Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

- 2005/9405 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin 11/12/2002 Tarihli ve 2002/4965 Sayılı Kararnamenin Eki (I) Sayılı Harita ve Tablonun Ekli Harita ve Tabloda Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesine Dair Karar

Atama Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2005/234 Sayılı Atama Kararı

Yönetmelik

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/46)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/46)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/47)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/47)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları