İnteraktif CD

01 Ekim 2005 - 25953          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/16)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/78 (5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile İlgili), K: 2005/15 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/78 (5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile İlgili), K: 2005/15 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları