İnteraktif CD

05 Eylül 2005 - 25927          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9239 Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğler

- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2005 Yılı Temmuz Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ   - 2005 Yılı Temmuz Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ