İnteraktif CD

04 Eylül 2005 - 25926          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9233 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunma-sına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2005/9233 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunma-sına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 83)- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 83)

- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ   - İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ