İnteraktif CD

03 Eylül 2005 - 25925          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9247 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2005/9251 Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLHİ) Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan "Gebze-Haydarpaşa, Sirkesi-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçici İnşaatı (Marmaray) Projesi" Kapsamındaki "Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi, Tüneller ve İstasyonlar BC 1 İşi"nin Yürütülmekte Olduğu İşyerlerinde Çalıştırılan İşçilere Yaptırılacak Fazla Mesai Hakkında Karar

- 2005/9256 Türk Telekomünikasyon A.Ş.Genel Müdürlüğüne Ait (1) Adet Şahsa Bağlı Kadroda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Yönetmelik

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Usul ve Esaslar

- Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar- Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Genelge

- Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları ile İlgili 2005/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

- Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2005/1)

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005-32/30)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005-32/30)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/17)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 41)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 42)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/106 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları