İnteraktif CD

01 Eylül 2005 - 25923 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9306 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Tarafından Alınan Grev Kararı ile Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tarafından Alınan Lokavt Kararının 60 Gün Süreyle Ertelenmesine Dair Karar

Yönetmelikler

- Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik