İnteraktif CD

01 Eylül 2005 - 25923          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9280 Bazı Alanların Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği