İnteraktif CD

27 Ağustos 2005 - 25919          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğler

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2005/6)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/16)

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/17 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/13 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları