İnteraktif CD

17 Ağustos 2005 - 25909          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Millî Savunma, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlköğretim, Tam Zamanlı Lise Devresi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğ

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2005/40)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2005/40)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları