İnteraktif CD

16 Ağustos 2005 - 25908          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8985 "2005-2006 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği- Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2005/39)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2005/39)

- ümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)

- zelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/92 Sayılı Kararı -Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/95 Sayılı Kararı

Sirkülerler

- Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2004-2006 Av Dönemine Ait 36/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler

- Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları