İnteraktif CD

15 Ağustos 2005 - 25906          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Hakları ve Güvenliği Uluslararası Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2005 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi   - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi