İnteraktif CD

11 Ağustos 2005 - 25903          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9219 İstanbul, Ataköy Turizm Kompleksinde Bulunan Galleria Ünitesinin C Blok 1 inci ve 2 nci Katlarındaki İlgili Bölümlerin, Kıyı Bankacılığı (off-shore bankacılığı) Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Serbest Bölge Olarak Belirlenmesine İlişkin 90/1210 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 553)

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 554)- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 554)

Atama Kararları

- Millî Eğitim ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

- Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği- Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

- Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik- Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliği

Tebliğ

- 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2005/39)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları