İnteraktif CD

09 Ağustos 2005 - 25901          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9214 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nın 1 inci Maddesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9167 134 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 12 Kişiye İlişkin Hükmün İptali Hakkında Karar

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

-Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik- Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

- Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 10)- Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 10)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 256)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 256)

- Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 38)- Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 38)

- Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ- Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/4)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/15)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları