İnteraktif CD

05 Ağustos 2005 - 25897          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9150 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Muş El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

- 2005/9152 İstanbul İli, Fatih, Eminönü ve Beyoğlu İlçeleri Sınırları Dahilinde Bulunan Bazı Taşınmazların İstanbul Metrosu İnşaat Alanında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesince Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2005/9161 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

-2005/9171 Bazı Kuruluşların İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar-2005/9171 Bazı Kuruluşların İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

- 2005/9173 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Sulama Kooperatiflerine Devredilen Yer Altı Suyu Sulama Tesisleri Kapsamında Yapılacak Olan Yer Altı Suyu Sulama Şebekesi Bedellerinin, Devir Sözleşmesi Esasları Dahilinde Devredildiği Tarihten İtibaren 4 üncü Yılda Başlamak Üzere, Sulama Kooperatifleri Tarafından Eşit Taksitler Halinde 15 Yılda Faizsiz Olarak Ödenmesi Hakkında Karar- 2005/9173 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Sulama Kooperatiflerine Devredilen Yer Altı Suyu Sulama Tesisleri Kapsamında Yapılacak Olan Yer Altı Suyu Sulama Şebekesi Bedellerinin, Devir Sözleşmesi Esasları Dahilinde Devredildiği Tarihten İtibaren 4 üncü Yılda Başlamak Üzere, Sulama Kooperatifleri Tarafından Eşit Taksitler Halinde 15 Yılda Faizsiz Olarak Ödenmesi Hakkında Karar

- 2005/9174 Başbakanlığa Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2005/9184 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9191 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlindeki Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Karşılarında Belirtilen Adlarla Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

Atama Kararları

- Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

- 2005/9140 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/9140 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

- Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi ile İlgili 2005/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları