İnteraktif CD

04 Ağustos 2005 - 25896          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Tebliğ

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/40)- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/40)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları