İnteraktif CD

03 Ağustos 2005 - 25895          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9158 Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar- 2005/9158 Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Milli Savunma ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

Yönetmelikler

- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği

- Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Genelge

- 2003/39 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde Yapılan Düzenlemelerle İlgili 2005/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 297) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 298)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 436)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 436)

- Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)- Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

- Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)- Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları