İnteraktif CD

01 Ağustos 2005 - 25893          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu-Uygulanabilir Program Kredisi 2 (ECSEE-APL2) Kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Garanti ve Kredi Anlaşması

Yönetmelik

- Tarım Sigortalılarının Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik   - Tarım Sigortalılarının Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik