İnteraktif CD

30 Temmuz 2005 - 25891          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 1)- Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 1)

- Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No: (2005/25)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-20 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları