İnteraktif CD

29 Temmuz 2005 - 25890          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2005/06-07 Sayılı Kararları

Yönetmelik

- Başbakanlık Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Başbakanlık Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tebliğler

- Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine/Belediyelere Ait Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (Tebliğ No: 2005/2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/14)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/15)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/7 Sayılı Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/15 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/86 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları