İnteraktif CD

28 Temmuz 2005 - 25889          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9145 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2005/9145 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- 2005/9107 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Hüseyin AL'ın Atanmasına Dair Karar

Belediye Adının Değiştirilmesine Dair Karar

- Çorum İli Alaca İlçesine Bağlı Alacahüyük Belediyesi İsminin "ALACAHÖYÜK" Olarak Değiş-tirilmesine Dair Karar

Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar

- Malatya İli Akçadağ İlçesine Bağlı "Çatyol" Beldesinin İsminin "BAHRİ" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

Yönetmelikler

- Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/15)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/16)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/17)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları