İnteraktif CD

27 Temmuz 2005 - 25888          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2005/62 Sayılı Atama Kararı

Yönetmelikler

- Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarımsal Yayım, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8)

- Gümrük Genel Tebliği Seri No:2'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/84 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları