İnteraktif CD

25 Temmuz 2005 - 25886          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- Kamu İhale Genel Tebliği   - Kamu İhale Genel Tebliği