"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:23.07.2005

Resmi Gazete Sayısı:25884

Madde 1 - 17/11/2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki "1/7/2005" tarihi "1/10/2005" olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 - Bu Yönetmelik 1/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)